Партньор на професионалисти

ANTIGEL TYPE ORGANIQUE

ОПИСАНИЕ:

 

Това е антифриз за охладителни системи на автомобили. ANTIGEL TYPE ORGANIQUE е течност от ново поколение, базирана на моноетилен гликол. Тя е органична и не съдържа амини, нитрити, боракс и фосфати. Изключителните й качества осигуряват охлаждане и защита на двигателя. Отговаря на стандарт AFNOR NF R15-601.

ОПАКОВКИ: 210л.