Партньор на професионалисти

AVIA FLUID ATF 86

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 86

 

ПРЕДИМСТВА

Специално масло за автоматични скоростни кутии. AVIA FLUID ATF 86 има нисък номинален вискозитет, висок вискозитетен индекс и много ниска точка на сгъстяване, като по този начин осигурява много добро нискотемпературно поведение и висок капацитет на натоварване на лагерите в обширен температурен диапазон. Продуктът се характеризира с добра оксидационна и температурна стабилност, малка склонност към пенене и добра антикорозионна защита за частите от стомана и цветни метали. Присадките, адаптирани към фрикционните части в скоростната кутия, правят смяната на скоростите много удобна. AVIA FLUID ATF 86 е оцветено в червено, за да се отличава от другите смазочни масла в автомобилната индустрия.

ОПАКОВКИ: 20 л.