Партньор на професионалисти

AVIALITH 2 EP

ОПИСАНИЕ:

 

Стабилна на изстискване грес с естествен цвят и литиев втвърдител, разработена на основаната на минерално масло с ЕР присадки. AVIALITH 2 EP е стабилна на оксидация и издържа на големи налягания. Греста показва добра устойчивост на вода и корозия, както и прилепчивост.

ОПАКОВКИ: 18 кг.