Партньор на професионалисти

AVILUB METASOLV 706

ОПИСАНИЕ:

 

Смес от синтетични въглеводороди с изключителни обезмасляващи характеристики. Продуктът има неутрална миризма, не дразни кожата и не съдържа хлорни въглеводороди.

AVIA METASOLV 706 има висока точка на възпламеняване и добро изпаряване. Използваният разтворител е възстановяем чрез дестилация.

ОПАКОВКИ: 200 л.