Партньор на професионалисти

COMPRESSOR PIV

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 100, 150, 32, 46, 68

 

ПРЕДИМСТВА

Това е масло без присадки, генериращи пепел. Предназначено е за въздушни компресори – бутални или ротационни (винтови и лопаткови). Отговаря на класификацията ISO-L-D.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л., 1000л.