Партньор на професионалисти

COMPRESSOR R

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ от 32 до 68

 

ПРЕДИМСТВА

Това са минерални масла със специални присадки за приложение във винтови и лопаткови компресори. Отговарят на класификацията ISO-L-D.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л., 1000л.