Партньор на професионалисти

COMPRESSOR VI

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 100

 

ПРЕДИМСТВА

Минерално масло с висока степен на рафиниране, отличаващо се с ниско налягане на парите. Предназначено е за вакуум помпи. Отговаря на класификацията ISO-L-D.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л., 1000л.