Партньор на професионалисти

CRYSTAL COMPOUND

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ от 32 до 220, 460, 680

 

ПРЕДИМСТВА

Това са масла за механизми с много голям натиск между смазваните елементи, отличаващи се с висока омасляваща и адхезионна способност (за машинни инструменти и колони на преси). Отговарят на класификацията ISO-L-G.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л., 1000л.