Партньор на професионалисти

ENGINE OIL HD 20W50

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 20W-50

 

ПРЕДИМСТВА

Минерално масло от типа HPD за дизелови двигатели с или без турбокомпресор, работещи при тежки условия. Осигуряват много добра защита от полиране на цилиндрите. Препоръча се за двигатели, изискващи повишен вискозитет.

ОПАКОВКИ: 20 л., 200 л.