Партньор на професионалисти

GEAR FLUID FE

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 75W

 

ПРЕДИМСТВА
Това е 100% синтетично масло, осигуряващо икономии на гориво, което е предназначено за леки и лекотоварни автомобили.

ОПАКОВКИ: 1л., 5л., 20л., 60л., 220л.