Партньор на професионалисти

GEAR VSG 220

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ  ISO VG 220

 

ПРЕДИМСТВА

Висококачествено синтетично масло на базата на полигликоли, за работа във всякакъв вид тежко натоварени редуктори. Вискозитет ISO VG 220, работна температура: от -30С до +160С. Несъвместимо е и не трябва да се смесва с друг вид масла: минерални, синтетични РАО, масла с друг вид полигликоли! Ето защо при преминаване от един вид масло към друг е необходимо системата (редукторът) да се промие.

ОПАКОВКИ: 20 л.