Партньор на професионалисти

HYPOID BPA

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ SAE 90

 

ПРЕДИМСТВА

Това е масло, специално създадено за диференциали с ограничено приплъзване. Неговата система от присадки е специално разработена за високите изисквания на мостовете с хипоидни предавки. Специалните добавки за оптимална работа при изключително голям натиск между смазваните елементи и срещу корозия, вложени в HYPOID BPA, намаляват повреждането на зъбните колела, върху които са приложени големи натоварвания. Много добрите свойства, елиминиращи запенването, спомагат за предотвратяване на преливането и загубите на масло. Освен това наличието на фрикционен модификатор осигурява работа без скърцане или тласъци на съединителите в диференциалите с ограничено приплъзване.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л.