Партньор на професионалисти

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 220

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 220

 

ПРЕДИМСТВА

Редукторно масло VG 220, отговарящо на DIN 51517-част 3 (CLP) и други международни спецификации и стандарти. Подходящо е за смазване на затворени редуктори с цилиндрични зъбни колела (с прави и наклонени зъби), конични зъбни колела (с прави и спираловидни зъби), хипоидни зъбни колела и червячни предавки.

ОПАКОВКИ: 20 л.