Партньор на професионалисти

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 320

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 320

 

ПРЕДИМСТВА

Синтетично (РАО) редукторно масло VG 320, отговарящо на DIN 51517-част 3 (CLP), ISO-L-CKD и Siemens Flender. Подходящо е за смазване на затворени редуктори с цилиндрични зъбни колела (с прави и наклонени зъби), конични зъбни колела (с прави и спираловидни зъби), хипоидни зъбни колела и червячни предавки. Осигурява защита от микропининг и удължен срок за смяна.

ОПАКОВКИ: 20 л.