Партньор на професионалисти

PRO 450X 15w40

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 15W-40

 

ПРЕДИМСТВА

Това е масло, което удовлетворява най-строгите действащи стандарти за приложения като строителство, транспорт и селско стопанство. PRO 450X 15W-40 е разработено за най-новото поколение двигатели, отговарящи на стандартите ЕВРО-6, Етап V или TIER 5. Съвместимо е с предходни поколения двигатели. PRO 450X 15W-40 е предназначено за дизелови двигатели с голямо натоварване с цел намаляване на парниковите газове и подобряване на икономиите на гориво.

 

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л.