Партньор на професионалисти

PROCESS B4

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 10W-40

 

ПРЕДИМСТВА

Полусинтетично висококачествено масло за инжекционни бензинови двигатели с повече от два клапана на цилиндър, както и за дизелови двигатели с директно впръскване Common Rail, влагани в пътнически автомобили и изискващи масла според спецификациите A3/B4 на АСЕА.

ОПАКОВКИ: 1л., 2л., 5л., 20л., 60л., 220л.