Партньор на професионалисти

PROFIVE C4

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 5W-30

 

ПРЕДИМСТВА

100% синтетично масло. Разработено е за постигане на ниски нива на съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (Low SAPS) с цел да отговори на изискванията на бензиновите и дизеловите двигатели Евро-5/6, оборудвани съответно с филтри за частици DPF и катализатори. Концепцията на PROFIVE C4 оптимизира работата и експлоатационния живот на системата за третиране на изгорелите газове, намалявайки замърсяването на околната среда. Категорията 5W-30 (нисък вискозитет) осигурява икономии на гориво.

ОПАКОВКИ: 1л., 2л., 5л., 20л., 60л., 220л.