Партньор на професионалисти

SECUR FLUID EO

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 46

 

ПРЕДИМСТВА

Органичен естерен пожароустойчив флуид за хидравлични трансмисии, работещи в среда с опасност от възникване на пожар. Отговарят на класификацията ISO-L-HFDU.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л., 1000л.