Партньор на професионалисти

SYNTHЕGEAR

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 75W-110, 75W-90

 

ПРЕДИМСТВА

Високотехнологично масло на синтетична база за скоростни кутии и мостове. Формулата е основана на концепцията TDL (Total Drive Line), която позволява същият продукт да бъде използван в скоростни кутии и мостове (продуктът съответства на класовете GL-4 и GL-5), без никаква опасност от корозия, особено при синхронизиращите механизми. Синтетичното естество на базата осигурява на продукта по-голяма устойчивост на високи температури, без опасност от окисляване и или отлагания (зъбните колела остават много чисти) и също осигурява изключителна устойчивост на прекъсване на масления филм. SYNTHEGEAR съответства на спецификациите на основните производители на скоростни кутии и мостове и по този начин отговаря точно на интервалите за смяна, които те препоръчват.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л.