Партньор на професионалисти

TICMA FLUID HVI

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 13, 26

 

ПРЕДИМСТВА

Това е флуид с много висок вискозитетен индекс. Прилага се при механизми, подложени на много ниски температури. Отговарят на класификацията ISO-L-HV.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л., 1000л.