Партньор на професионалисти

TICMA FLUID MU

ОПИСАНИЕ:

 

ВИСКОЗИТЕТ 80W

 

ПРЕДИМСТВА

Това е масло тип UTTO, което се използва за хидравлични и механични трансмисии на строителни машини. Притежава висок вискозитетен индекс за предотвратяване както на прекомерно сгъстяване на студено, което би причинило загуба на мощност или неправилно смазване, така и прекомерна течливост на горещо, което би довело до износване на зъбите на предавките. Системата му от присадки осигурява много добро смазване на зъбни предавки и хидравлични механизми, както и правилна работа на спирачки с маслено охлаждане, без тракане.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 60л., 220л.