Партньор на професионалисти

TRANSFLUID HD -37°C

ОПИСАНИЕ:

 

TRANSFLUID HD -37°C е готов за употреба висококачествен органичен антифриз от ново поколение. Той се препоръчва за охладителните системи на тежкотоварни и лекотоварни превозни средства, оборудвани със съвременни двигатели с вътрешно горене, както и хибридни автомобили. Той осигурява добра устойчивост на високи температури и поддържа много добра стабилност във времето.

ОПАКОВКИ: 5л., 20л., 210л., 1000л.