Партньор на професионалисти

TRANSMIX (-35°C)

ОПИСАНИЕ:

 

Това е ново поколение готова за употреба многофункционална течност от висок клас и с висока ефективност, напълно съвместима с всички охладителни течности и антифиризи на пазара. Съответства на стандарт AFNOR NF-R-15601 (охладителна течност тип 3) с изключение на резерва за алкалност.

ОПАКОВКИ: 210л.